Čo je Educlio?


Educlio je portál pre moderných učiteľov, vďaka ktorému:

  • máte prehľad o všetkých žiakoch vo vašich triedach a ste s nimi v kontakte,
  • môžete informovať žiakov o aktualitách v triede, o pripravovaných akciách či absenciách,
  • vaši žiaci počas celého školského roka poznajú svoje aktuálne hodnotenie,
  • vy aj vaši žiaci máte vždy prehľad o tom, kedy je naplánovaná aká písomka a čo bude obsahovať,
  • máte možnosť elektronicky zdieľať so žiakmi študijné materiály,

a to všetko úplne zadarmo!


Educlio je zároveň súčasťou portálu na elektronické testovanie žiakov Pisomka.sk


Teraz už aj s mobilnou aplikáciou pre žiakov zadarmo